Estudio de la construcción de una escuela comedor en Colombia

Definicio’ de un habitatge tipus de 7×10 mq amb una optimizacio’ de la recollida d’aigues pluvials a traves de la coberta, cumpliacio de un estudi basic de sanejament; Organizacio de focus-group per la participacio de tos els membres de la comunitat