Àfrica

KENYA – Estudi de zona de construcció en Kinango

CAMERUN – Estudi de viabilitat per a la construcció d’una escola

GUINEA EQUATORIAL – Actuació sobre el Sanejament públic