GUINEA EQUATORIAL – Proposta de casa unifamiliar

SOS VITEC

Any i localització

2006. Litoral, Bata. Guinea Equatorial.

Responsables ATSF

Ivan Muñoz Cavero, Jonathan Ramos Lopez

Contrapart

Escuelas de Promotores Rurales de Bata

Descripció

El projecte SOS Vitec és una proposta de casa unifamiliar per a donar resposta al problema de les filtracions d’aigües negres al terreny. A més, ofereix la possibilitat d’aprofitar l’aigua de la pluja a partir d’una coberta captadora amb dipòsits flexibles i la potabilització de l’aigua. Finalment, el projecte inclou un pla d’aprofitament de l’energia solar per al subministrament energètic dels habitatges.

Objectius

Elaboració d’una proposta d’habitatges amb la possibilitat de repetir-se amb els mitjans disponibles sobre el terreny i amb l’ajuda de peons i fusters autòctons. Evitar les filtracions d’aigües negres al terreny mitjançant la instal·lació de Sanitaris Ecològics Secs (SES). Aprofitament de l’aigua de la pluja a partir d’una coberta captadora amb dipòsits flexibles. Potabilització de l’aigua mitjançant el mètode SODIS. Aprofitament de l’energia solar per al subministrament energètic dels habitatges.

Beneficiaris

Població de la ciutat de Bata, Litoral.

Context

Guinea Equatorial és un país amb dues estacions diferenciades: una seca i una altra plujosa. Malgrat l’abundància de l’aigua, les principals ciutats no disposen d’aigua potable a causa de les filtracions en els aqüífers. D’altra banda, només les grans ciutats com a Bata i Malabo disposen de centrals hidroelèctriques, i encara que és un país càlid amb moltes hores d’incidència solar, no existeixen instal·lacions per a l’aprofitament d’aquesta energia.