GUINEA EQUATORIAL – Actuació sobre el Sanejament públic

Any i localització

2007. Litoral, Bata. Guinea Equatorial.

Responsables ATSF

Raquel Larrea Martinez

Contrapart

Escuelas de Promotores Rurales de Bata

Objectius

Realització de cursos teoricopràctics sobre latrines seques per a evitar el problema d’insalubritat a causa de les filtracions de les latrines tradicionals cap als aqüífers.

Beneficiaris

Personal local qualificat de les comunitats urbanes de Bata.

Context

Guinea Equatorial és un país amb dues estacions diferenciades: una seca i una altra plujosa. Malgrat l’abundància de l’aigua, les principals ciutats no disposen d’aigua potable a causa de les filtracions en els aqüífers. D’altra banda, només les grans ciutats com a Bata i Malabo disposen de centrals hidroelèctriques, i encara que és un país càlid amb moltes hores d’incidència solar, no existeixen instal·lacions per a l’aprofitament d’aquesta energia.