KENYA – Estudi de zona de construcció en Kinango

Any i localització

2011. Kinango, Kenya

Contrapart

Children of Africa Projects, Maisha Safi Onlus

Objectius

Disseny i realització d’un dispensari mèdic per a la introducció de solucions constructives fins ara desconegudes en la manera de treballar de la zona, i que al seu torn signifiquin un avanç de manera substancial en la durabilitat d’aquesta obra una vegada finalitzi.

Beneficiaris

Comunitat de Tsunza