KENYA – Millora del centre educatiu en Kithunthi

Estudi de viabilitat (Fase 0) i construcció d’una escola al municipi de Kithunthi (Fase 1)

Any i localització

2018 – en curs. Kithunthi, Kenya

Responsables ATSF

Raúl Heras

Contrapart

Africa Wendano Wa Barcelona

Descripció

La intervenció es preveu executar al municipi de Kithunthi, a Kènia. S’ubica a uns 60 km a l’oest de la capital del país, Nairobi. Les carreteres són de terra, sense asfaltar, polsegoses en època seca i enfangades i impracticables en l’època de pluges. Kithunthi és una petita agrupació de construccions que dona habitatge a 3200 persones.

A causa del mal estat estructural de l’escola actual, s’ha proposat l’enderroc d’aquesta, aprofitant aquells elements que puguin ser utilitzables i, posteriorment, la construcció d’una nova escola.

Per a dur a terme la proposta, la nostra associació ha realitzat una fase 0 de la intervenció, per verificar necessitats, consensuar amb totes les parts la intervenció prioritària, i comprovar la viabilitat de la intervenció que es proposa.

Considerem que la construcció d’una escola per 250 nens i nenes ara mateix és la millor forma de mantenir l’esperança de les noves generacions, donant la possibilitat de progrés a moltes famílies, generant un edifici que serà nexe i punt de trobada de tota la societat, i convertint-se també en el primer punt amb accés a les noves tecnologies.

Objectius

L’objectiu principal és millorar les expectatives de vida de la regió, dotant d’un equipament bàsic com és una escola, que millorarà la qualitat educativa del municipi. A més, també garantirà l’alimentació i higiene de tots els nens i nenes de la zona.

Beneficiaris

Els principals beneficiaris són els 250 nens i nenes que assisteixen a l’escola, així com les seves famílies i les professores i professors.

Atès que es pretén que el centre sigui un espai de reunió de la societat, també se’n beneficiaran els habitants de la regió.

Context

L’escola de Kithunthi, es troba en una zona rural molt deprimida econòmicament, amb poques, si no nul·les, alternatives de treball, i amb una molt alta població infantil. De forma general el PIB del país està centrat en un 63% al turisme i un 14% a la indústria. La zona no disposa d’infraestructura ni condicions, a curt-mig termini, per recolzar-se en aquest sector, sinó que depèn totalment de l’agricultura, que tampoc es troba desenvolupada. Així, la gran majoria de la població no disposa de la renda mínima necessària, no disposa d’habitatge en mínimes condicions i tampoc disposen de projeccions de creixement futur.

Així, el grup demogràfic principal, que inclou les persones menors d’edat, no té un present digne, clavat en la pobresa, i no té accés a una educació amb unes mínimes condicions de seguretat, donat que l’edifici on s’imparteix l’educació de primària a un grup de 250 nens, no compleix amb les mínimes condicions de seguretat estructural. A les zones rurals de Kenya l’horari escolar és molt ampli i els alumnes dinen a l’escola, cada un porta el seu menjar. En èpoques de dificultat per les males collites, alguns nens van a l’escola sense menjar res. Ocasionalment el govern dona alguns aliments a les escoles que només els duren uns mesos.

L’escola és l’única de la regió, construïda i fundada l’any 1968 com una escola d’educació primària pública i mixta. Els seus alumnes van des dels 4 fins als 14 anys, dins del nivell del sistema educatiu kenià Nursery II i el nivell Standard, tenint dos cursos corresponents a preescolar i vuit cursos d’educació primària.