XILE – Aïllants tèrmics per a l’autoconstrucció sostenible

Estudi i construcció d’un sistema d’aïllament tèrmic per a una autoconstrucció sostenible

Any i localització

2015. Nogales, Valparaiso

Responsables ATSF

Arnau Llasat, Elisenda Gadea, Adrián Jiménez

Contrapart

Sembra
Universidad de La Frontera
Red de Construcción con Fardos de Paja

Descripció

El projecte consisteix a certificar un sistema constructiu mitjançant la realització d’assajos, revisió estructural i anàlisi de propietats físiques sobre la base de panells prefabricats.

L’equip d’ATSF es va ocupar de l’elaboració i instal·lació de provetes per a una sèrie d’assajos i estudis físic-mecànics del sistema constructiu i la col·laboració en els treballs de certificació del sistema constructiu.

Objectius

L’objectiu general del projecte és promoure el reciclatge, la reutilització de residus, l’estalvi energètic i de l’economia familiar, creant i certificant un nou sistema constructiu i d’aïllament tèrmic, per a ser utilitzat en habitatges que avui dia es troben amb una problemàtica de falta de recursos.

Beneficiaris

100 persones de comunitats rurals de pocs recursos de la Villa El Peumo que estan en procés d’autoconstrucció dels seus habitatges
100 alumnes de col·legis de Nogueres
15 alumnes del Liceu Agrícola Crista Mock

Context

En la comuna de Nogueres, Xile, actualment resideixen 1617 famílies i els seus habitatges estan afectats, però són recuperables (a causa dels incendis del 13 de març de 2015, on la província de Quillota va ser afectada, entre altres) encara que 1600 viuen en habitatges cedits per a famílies sense habitatge.

El reciclatge i gestió de residus és un tema prioritari per a la regió de Nogueres, en aquesta, es generen grans quantitats de residus sense aprofitar-los, molts provenen de la indústria, grans quantitats de residus agrícoles i paper, això afecta el medi ambient pel fet que la gent incinera els residus en el mateix camp. Per a la construcció, en general, s’utilitzen materials cars, de tipus sintètic derivats del petroli, com el poliuretà, poliestirè, polietilè, entre altres.

Les famílies amb pocs recursos no inverteixen a tenir bons aïllaments tèrmics i com a molt utilitzen sistemes poc sostenibles com a estufes elèctriques, que alhora incrementen les factures energètiques. Es busca una construcció residencial amb millors aïllaments, fet que afavoreix l’estalvi econòmic i energètic i, per tant, es redueixen emissions de CO₂. El projecte permet un major coneixement, valoració i aprofitament dels recursos reutilitzables i reciclables, que la comuna de Nogueres posseeix, per a generar productes que ajudin a l’autoconstrucció d’habitatges, pràctica molt utilitzada en la comuna.