XILE – Sistema d’emergència residencial en Nogueres

Localització

2015. Nogales, Xile

Responsable ATSF

Arnau Llasat

Contrapart

Sembra

Descripció

Es pretén aconseguir, mitjançant el reciclatge i la reutilització, formar als receptors i promoure l’estalvi energètic. D’aquesta manera, s’ofereix al beneficiari les eines perquè es capaciten com autoconstructors.

Objectius

En primera instància es pretén promoure el reciclatge, la reutilització de residus, l’estalvi energètic creant i certificant un sistema d’aïllant tèrmic accessible per a autoconstructors. Segon, cobrir casos d’emergència residencial mitjançant la formació d’autoconstructors.

Beneficiaris

50 persones

Context

El projecte arriba a ATSF una vegada iniciat per Sembra (contrapart local) amb finançament del Ministeri de Medi Ambient de Xile, ens incorporem com a suport en la Fase 2 del projecte.