COLÒMBIA – Casa de Pas en Docordó

Disseny de la Casa de Pas per l’Associació d’Autoritats Wounaan del Pacífic, CAMAWA

Any i localització

2009. Colòmbia

Responsables ATSF

Julio Morrás Jiménez, Iñaki Martín Martincorena, Ferran Casadesus Blancas

Contrapart

Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico (CAMAWA)

Descripció

Docordó és el nucli municipal del Litoral del riu San Juan, regió de la selva colombiana del Pacífic. La comunitat indígena Wounaan, que viu en l’àrea rural de la regió, depèn dels serveis que ofereix el nucli i hauran de traslladar-se per a això. El projecte tracta de crear una casa de pas que aculli als indígenes que acudeixin a Docordó per a estudiar o accedir a serveis sanitaris.
Una vegada realitzat l’estudi socioeconòmic es procedirà a l’obtenció del solar amb la participació de l’Ajuntament de Docordó pel 50% del cost, per a finalment començar amb la realització del disseny i pressupost de la casa de pas.

Objectius

Formular un disseny de Casa de Pas adequat a la tipologia constructiva tradicional i cultura. Estat de l’art del poble Wounaan i viabilitat del projecte. Involucrar a tots els agents interessats.
Mitjançant la construcció d’un complex amb oficines, una residència d’estudiants i una zona de rehabilitació hospitalària, es pretén reforçar el paper que ha de jugar la cultura Wounaan davant les institucions de la regió i proporcionar allotjament a les famílies que hagin viatjat per motius de salut a Docordó.

Beneficiaris

Ètnia Wounaan, litoral del riu San Juan

Context

El poble Wounaan és un poble indígena establert fa més de cinc segles, està situat en la riba del riu Sant Joan entre els departaments de Chocó i Vall del Cauca a Colòmbia. És una població que ronda per les 9066 persones. El seu mitjà de transport degut a la seva localització es basa en recorreguts en canoa o a peu; la seva economia es basa en la construcció dels habitatges, la preparació de colinos de plàtan, cacera, talla de fusta i transaccions comercials per la qual cosa és de vital importància la facilitat en el transport i desplaçaments entre els tractats de comerç.