COLÒMBIA – Escola en la comunitat de La Lucha

Any i localització

2009. Rioacha, Colòmbia

Responsables ATSF

Juan Carlos Merino Villanueva, Sara Revuelta Gavito

Contrapart

Fundación Esperanza de Salvación.

Otras entidades colaboradoras: Asociación Alianza Solidaria (Barcelona), Funeducar (Colombia), DobleLinea Arquitectos (Colombia)

Descripció

El Barri La Lucha de la ciutat de Riohacha està classificat com una comunitat en extrema pobresa, per la qual cosa els serveis són mínims i la taxa de desnutrició i analfabetisme és alta. El nostre paper consisteix a secundar tècnicament les fases prèvies de la construcció.

Objectius

Obtenir els recursos necessaris per a dur a terme la construcció de la nova escola.

Beneficiaris

100 persones aproximadament

Context

La ciutat de Riohacha està situada en la costa del Carib de Colòmbia. El projecte se situa en el barri la lluita de la Comuna Dividi d’aquesta ciutat. Al voltant de 1000 famílies viuen en situació de pobresa i l’únic col·legi estatal del barri no dona proveïment.