COLÒMBIA – Recol·lecció d’aigua i cuines ecologicas de la comunitat Wounaan

Estudi de viabilitat (Fase 0) i implementació de sistemes pluvials i cuines ecològiques (Fase 1)

Any i localització

2007-2009. Colòmbia

Responsables ATSF

Nuria de Noguera Mundo, Elisabet Callen Artola

Contrapart

Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico (CAMAWA)

Descripció

Definició d’un habitatge tipus de 7×10 m² amb una optimització de la recollida d’aigües pluvials a través de la coberta, i el compliment d’un estudi bàsic; Organització de focus-group per a la participació de tots els membres de la comunitat.

Construction of a timber structure that supports a total of 3 tanks and a cover for collecting rainwater. The system is powered by gravity and the water is delivered via pipelines. The community of Wounaan organization consists of a working group where there is a representative of each household in such a way that the construction advances equally in all the houses. As to ecological kitchens, a sustainable, manual and wood-saving firewood stove has been built.

Construcció d’una estructura en fusta que suport un total de 3 dipòsits i una coberta captadora per a la recol·lecció de l’aigua de pluja. El sistema funciona per gravetat i l’aigua es fa arribar mitjançant conduccions. La comunitat de Wounaan organitza, per formant grup de treball on hi ha un representant de cada habitatge de tal manera que la construcció avança per igual en totes les cases. Quant a les cuines ecològiques, s’ha realitzat una estufa de llenya per a cuinar, sostenible, manual i estalviadora de llenya.

Objectius

Fase 0: Detectar les principals problemàtiques que afecten la comunitat; Definir solucions i classificar-les per ordre de prioritats; treballar conjuntament amb la comunitat mitjançant tallers de participació i per consens.

Fase 1: Trobar una solució a les problemàtiques detectades: falta de subministrament d’aigua potable a la comunitat de Wounaan i preeminència de malalties respiratòries i de pèrdua de visió dels habitants a causa de la no extracció del fum a l’hora de cuinar.

Beneficiaris

Ètnia Wounaan, litoral del riu San Juan

Context

El poble Wounaan és un poble indígena establert fa més de cinc segles, està situat en la riba del riu Sant Joan entre els departaments de Chocó i Vall del Cauca a Colòmbia. És una població que ronda per les 9066 persones. El seu mitjà de transport degut a la seva localització es basa en recorreguts en canoa o a peu; la seva economia es basa en la construcció dels habitatges, la preparació de colinos de plàtan, cacera, talla de fusta i transaccions comercials per la qual cosa és de vital importància la facilitat en el transport i desplaçaments entre els tractats de comerç.