EQUADOR- Centre de Cooperació Humanitària SAYA TAWA

Any i localització

2010. Port Santa Ana, l’Equador

Responsables ATSF

Jose Antonio Martin, Sara Revuelta Gavito

Contrapart

Comunitat Port Santa Ana, YAWAJEE, YAKU RUNA

Objectius

L’objectiu principal del projecte és la millora de la qualitat de vida de les comunitats indígenes de Santa Ana i voltants a nivell social, cultural, i econòmic, mitjançant la construcció d’un centre de cooperació que motivi la gestió i la realització de projectes humanitaris. El motiu de l’execució d’aquest projecte és de crear un centre de referència que secundi a llarg termini la consecució d’altres projectes.

Beneficiaris

Comunitat Port Santa Ana, l’Equador

Context

La Comunitat Indígena del port de Santa Ana està situada en el municipi de Mera, província de Pastaza. L’emplaçament, situat a les fronteres orientals de l’Equador, es troba a una altura aproximada d’uns 890 metres sobre la mar. Per a arribar fins al llogaret és necessari primerament viatjar de Quito a Puyo (239 km). El trajecte en bus té una durada aproximada de 6 hores, sempre que no hi hagi imprevistos meteorològics que produeixin despreniments i corts en la carretera. Des de Puyo, ha de prendre’s una cotxera en la part sud de la ciutat per a aconseguir Mare terra. Aquest viatge durarà una hora aproximadament endinsant-se en la selva amazònica.
Allí, es creuarà un pont penjant i es recorrerà novament en cotxera una altra hora més fins a la Tarabita de Palora. Des de la riba del riu Pastaza, després d’uns 15 minuts a peu, s’arriba a la Comunitat Indígena de Santa Ana. La fundació va néixer des de la convicció que només conservant la selva es podria garantir la supervivència de la identitat indígena. És per això, que Yawa Jee, és, abans de res, una fundació ecològica, que gestiona projectes ambientals.