NICARAGUA – Construcció d’una escola a Jiñocuabo

Construcció (Fase 1) i manteniment (Fase 2) d’una ampliació per a l’escola de Jiñocuabo

Any i localització

2018-2021. Valle El Jiñocuabo, Nicaragua

Responsables ATSF

Fase 1: Ana Maria Arias, Anna Gabarrón, Andreu Riutort

Fase 2: Erick Ordoñez, Erika Bedoya

Contrapart

ASODESCO (Associació de pares i mares de l’escola de Jiñocuabo)

Descripció

Col·laboració en la fase d’execució amb l’associació alemanya Bildung Bauen e.V., s’ha realitzat l’ampliació de l’escola situada en la comunitat rural de Jiñocuabo, on ha participat gent de la comunitat i zones veïnes, de totes les edats.

Fins a aquest moment, l’escola de secundària comptava amb dos blocs per a aules, però mancava d’altres espais al servei d’aquesta. Per aquest motiu i pel fet de promoure una millora a l’escola i l’educació de la comunitat, es va proposar desenvolupar un tercer bloc format per una aula polivalent, una aula d’informàtica i una sala de professors.

En la segona fase, es proposava una intervenció sobre les deficiències que hi havia en el nou edifici, que es deuen a les humitats que es filtren pel terreny i fan impracticable el seu ús, i la presència de corc a l’estructura de bambú, que podria posar en risc la seguretat estructural de l’edifici en llarg termini.

Objectius

Fase 1: Construir l’ampliació de l’escola fent que aquest sigui un edifici sostenible realitzat amb recursos de la regió, que s’adeqüi a les condicions climàtiques de la zona; calor extrema, pluges torrencials i terratrèmols. Per això, s’han utilitzat com a materials principals el bambú, la palla i l’argila.

Fase 2: Reparar les deficiències que hi ha en l’edifici de l’escola perquè puguin fer classe en un espai adequat.

Beneficiaris

Els nens i nenes de Jiñocuabo i, en general, la comunitat que podrà disposar d’espais que alberguin activitats per al poble.

Context

La Vall del Jiñocuabo és una comunitat que pertany al municipi de Somotillo, del Departament de Chinandega. Es troba a 210 km al nord-est de Managua, la capital de Nicaragua i a 79 km de la capital del Departament, Chinandega.
La comunitat La Vall del Jiñocuabo és una de les 29 comunitats rurals que formen el municipi de Somotillo. La major part de la població econòmicament activa es dedica a la sembra de grans i cultius com: ajonjolí, arròs, sorgo, soia, maní, blat de moro, frèjol, canya de sucre, bananer, etc.
Actualment, Jiñocuabo disposa d’una escola de primària i una secundària on formen els nens i joves de 5 a 16 anys, i on en els últims cursos poden rebre una preparació per a accedir a la universitat. Els alumnes són principalment de la comunitat, encara que en els últims anys hi ha hagut un increment en el nombre d’inscrits d’altres comunitats veïnes.