NICARAGUA – Nova escola per a la Fundación Cristal

Any i localització

2008. Esteli,Nicaragua

Responsables ATSF

Adria Benavides Calvo, Beatriz Ducay Arandigoyen

Contrapart

Fundación Cristal

Descripció

Elaboració d’un projecte per a la construcció d’una escola alternativa per a la Fundació Cristall mitjançant mòduls reutilitzats. El projecte comprèn la construcció de set aules, un menjador cuina, quatre despatxos, un magatzem i diversos serveis, oferint a la fundació la possibilitat de tenir fins a 140 alumnes a l’escola.

Objectius

Verificar les necessitats de la Fundació per a acabar amb el disseny d’un projecte de construcció que sigui viable i funcional.

Beneficiaris

Població infantil entre 0 i 12 anys de la ciutat de Esteli.

Context

The building where the classes are currently held was built for housing purposes and does not meet the conditions necessary for the operation of the school.