PERÚ – Una Gota en San Camilo

Estudi de serveis bàsics i equipaments en l’Assentament Humà Villa Sant Camilo

Any i localització

2015. A.H Villa de San Camilo, Collique, Lima, Perú

Responsables ATSF

Miren Etxeberria

Contrapart

Asociación de Comunicadores y Educadores Viator (ACEV)

Descripció

Aquest projecte pretén estudiar les possibles solucions dels serveis bàsics i equipaments, centrant-se sobretot en el proveïment d’aigua. La falta d’accés a aquest recurs impedeix el desenvolupament de les persones que el sofreixen, ja que, els seus principals esforços tant econòmics com humans es destinen a l’obtenció d’aquest.

Objectius

Identificació dels equipaments i infraestructures d’assentament per a Influir positivament en el desenvolupament d’aquest.
Crear una proposta sostenible de proveïment d’aigua per a Sant Camilo.
Interioritzar sistemes alternatius de proveïment.

Beneficiaris

300 persones

Context

L’Assentament Humà Villa Sant Camilo està format, en la seva majoria, per migrants d’altres parts del país que van envair terrenys d’alt risc per a poder construir els seus habitatges. Està situat en el vessant d’un turó amb alt nivell de despreniment.