ÍNDIA – Fase 0 – Estudi de la viabilitat de l’Escola Rajeev Nagar

Any i localització

2009. Rajiv Nagar, Delhi, Índia

Responsables ATSF

Pau Menéndez, Marc Setó, Sonia González

Contrapart

Era Parivar / Naya Nagar

Descripció

Estudi dels materials disponibles i els sistemes de construcció més habituals.

Beneficiaris

Comunitat de Rajeev Nagar

Context

Rajeev Nagar és un llogaret situat en Gurgaon. Es tracta d’una bombolla dins d’una ciutat en auge. La majoria de les famílies que viuen en Rajeev Nagar procedeixen de diferents pobles de l’Índia, d’on arriben en cerca d’un treball o millor vida. No obstant això, malgrat trobar treballs, l’economia es troba de manera informal, ja que la gran majoria es troben indocumentats. Els salaris són considerablement baixos i els preus d’habitatge són relativament alts per la qual cosa genera que les famílies visquin en condicions precàries a penes uns quilòmetres de les famílies més riques de l’Índia. No posseeix espais per a la realització de cultius de cap mena.