TAILÀNDIA – Aigua potable per a la comunitat Mo Gen

Estudi dels habitatges Mo Gen (2008) i de viabilitat d’un dipòsit d’aigua (2010) a l’Illa de Koh Lao Nok

Any i localització

2008-2010. Tailandia

Responsables ATSF

Marta Casadevall Castelló, Albert Cabeceran Camprubi

Contrapart

The Human Development Fundation

Descripció

A l’Illa de Koh Lao Nok viuen 55 famílies que no tenen un sistema elèctric, d’aigua, xarxa ni cap mena de gestió de residus. A causa del Tsunami de 2004, les condicions s’han complicat encara més.
2008: S’han estudiat i catalogat 26 habitatges Mo Gen construïts post-tsunami i s’han executat un total de 84 dipòsits artesanals de 1500 litres d’aigua, col·locant 2 dipòsits per a habitatge i una canal de zinc per a conduir l’aigua de pluja cap als dipòsits
2010: El treball realitzat s’ha basat en l’estudi de la geografia de l’illa, localització de diferents pous, funcionament actual en l’accés de l’aigua actual domèstica. Els estudis realitzats van ser: recopilació d’informació monogràfica de l’illa, estudi urbanístic de l’illa, localització dels diferents equipaments i estudi topogràfic de l’illa. A més es va fer un pla a escala de les diferents parts del projecte

Objectius

Adequació d’una zona de dutxes i zona de rentada de roba, dels quals es canalitzen les aigües grises mitjançant tubs de PVC fins a uns dipòsits que ens serviran per a l’evacuació dels vàters situats a baix al poblat. En segon lloc, fabricació d’un dipòsit de 140 metres quadrats per a proveir el consum d’aigua de les 55 famílies de l’illa per a cuinar i beure.

Beneficiaris

Comunitat de Mo Gen

Context

Tailàndia és un regne situat en el Sud-est asiàtic, limita al nord i a l’oest amb Myanmar. És una terra fèrtil, càlida i banyada per les aigües de dos oceans (l’Índic i el Pacífic). L’illa de Koh Lao Nok està situada en la costa de la mar Andaman, té una superfície d’1,5 km² on més del 95% del seu terreny està cobert per bosc on dominen els manglars. A l’illa viuen des de fa 8 anys unes 55 famílies en un petit poblat, no té subministrament d’electricitat, d’aigua, de sanejament ni cap mena de gestió de residus. La societat Mo Gen només té dret a viure sobre la mar, ja que és una illa de difícil accés on el transport es realitza a través de barques Mo Gen i no existeix un port sòlid per a embarcar i desembarcar a l’illa.