TIBET – Cuina-menjador per a Serkong School

Estudi de viabilitat (Fase 0), seguiment d’obra (Fase 1) i implantació de “Solar Passive System” (Fase 2) en la cuina-menjador de la Serkong School per a refugiats Tibetans

Any i localització

2006-2009. Tabo, Valle de Spiti

Responsables ATSF

Sonia González, Enric Font, Marta Miranda

Contrapart

Institut Of Studies In Buddhist Philosophy And Tribal Cultural Society, Tabo

Descripció

Fase 0: Estudi i recopilació de diferents sistemes d’energia solar passiva (per escalfament d’aigua, cuina solar, etc.) Facilitar informació a la gent del poblat sobre organismes locals del Govern que treballen en temes d’energia solar. Finalment, implantar un sistema econòmic d’escalfament d’aigua en el menjador de l’escola. Estalvi d’un 30% de gas degut a l’increment en l’increment de la temperatura inicial de l’aigua.

Fase 1: Seguiment econòmic de les diferents fases de la construcció així com desplaçaments interns per a aconseguir els materials de construcció. Seguiment de l’execució de la planta baixa i la coberta de l’edifici menjador.

Fase 2: Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte proposat. Cuina-menjador a la Serkong School. Cerca de finançament econòmic per a la completa execució de la cuina-menjador.

Beneficiaris

300 nens i nenes que assisteixen al centre.