BARCELONA – Jardí socioterapèutic

Any i localització

2014. Barcelona, Espanya

Contrapart

AAVV Porta; Pla Buits Porta’m a l’hort