Política de privacitat

ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES, conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web ATSFES.ORG (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al seu web o a la corresponent aplicació mòbil.

L’Usuari, en proporcionar a ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics de la Web, marcant la corresponent casella d’acceptació de la clàusula i la Política de Privacitat i Protecció de Dades, consent expressament que ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES pugui tractar aquestes dades en els termes establerts en aquesta clàusula i en la Política de Privacitat i Protecció de Dades.

ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut.

ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.
L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l’ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES.

L’Organització administra el seu entorn de servidors de manera adequada, tenint una infraestructura firewall d’estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per a assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no està compromesa. La Pàgina utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer) per a millorar la seguretat. SSL és la tecnologia estàndard del sector que s’usa per a protegir i mantenir la seguretat de les transmissions de missatges a través d’Internet. En accedir als seus comptes o enviar informació des de pàgines d’Internet segures, el xifratge codificarà les seves dades en un format il·legible per a impedir que usuaris no autoritzats accedeixin a aquesta mena de dades.

Per a això, s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de manera oportuna, podent ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES, agregar, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho estimi necessari.
De totes maneres, en cap cas, ARQUITECTURA TÈCNICA SENSE FRONTERES modificarà les polítiques ni pràctiques per a fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres socis emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels socis afectats.