La nostra història

ATSF va néixer l’any 2004 en el si de la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.  Des dels seus començaments s’ha basat en la col·laboració dels estudiants universitaris d’arquitectura tècnica, però poc a poc s’han anat integrant tècnics ja titulats.

El treball que realitzem els membres de l’associació se centren en dos grans blocs:

  1. El propi de l’organització, l’estructuració interna de la mateixa, fent reunions setmanals i aportant la major quantitat d’idees possibles per part dels seus col·laboradors, tant de l’organització estructural, com idees de finançament, captació de més col·laboradors, etc.
  2. El de la cooperació, que volem que sigui el protagonista, parlant amb altres organitzacions, institucions, empreses, professionals, escoles, universitats, col·legis, etc. Per poder aconseguir el màxim suport possible, per a l’obtenció de projectes i subvencions o fins i tot l’ajuda material o humana de persones o empreses interessades en la nostra activitat.

De forma transversal, i per l’estreta relació que mantenim amb la universitat, es busquen sinergies amb la docència i en diverses ocasions s’han desenvolupat projectes de cooperació dins el marc de treballs finals de grau.

Ens trobem en un període de creixement i expansió de l’ONG, i per això volem convidar, a tot aquell que tingui voluntat de col·laborar o participar d’alguna manera amb nosaltres, a que es posi en contacte amb nosaltres. Tota aportació serà molt valuosa.