Els nostres valors

Des del nostre punt de vista, entenem per cooperació la tornada de part del que els països desenvolupats hem espoliat i seguim espoliant als països en vies de desenvolupament.

A ATSF creiem que alhora de projectar i posteriorment realitzar un projecte de cooperació, cal actuar conjuntament amb la contrapart (associació, col·lectiu, societat… del país on es vol realitzar el projecte) que a partir dels seus coneixements i de nostres com Tècnics puguem aconseguir un mateix objectiu.

El 1972, una resolució de les Nacions Unides va aconsellar als països industrialitzats destinar el 0,7% del PIB (Producte Interior Brut) en el desenvolupament dels països econòmicament empobrits.

  • No creem dependència externa, econòmica ni tecnològica que comprometi en un futur la viabilitat del projecte o dels pobles.
  • Portem a terme una cooperació horitzontal entre iguals, amb les contraparts i els beneficiaris, en la qual aportem tant com rebem.
  • Enfoquem la nostra tasca cap a la recerca de resultats tangibles que produeixin canvis reals en la societat amb metodologies participatives i democràtiques.
  • Entenem que la nostra tasca ha d’estar encaminada a augmentar l’autoritat i el poder de l’individu sobre els recursos i les decisions que afecten la seva vida, fent-se protagonista del seu propi desenvolupament.
  • Creiem que el respecte dels Drets Humans és la base de la dignitat de les persones i el marc del nostre treball.
  • Promovem els valors ètics en la vida pública, amb l’exemple de la nostra activitat, des d’una perspectiva professional.
  • Treballem en xarxa i coordinem esforços amb altres organitzacions afines, per multiplicar els resultats i enriquir-nos mútuament.
  • Confiem en l’entrega gratuïta i voluntària de l’esforç personal com a mitjà de transformació social i realització personal.