Què fem?

No limitem els nostres àmbits de col·laboració, però pel nostre perfil tècnic considerem que els àmbits en els que podem aportar més són:

Cooperació internacional:

  • Projectes culturals i educatius: escoles, universitats.
  • Projectes sanitaris: Hospitals, dispensaris, centres sanitaris.
  • Urbanisme: Canalització d’aigua potable, millora dels carres, clavegueram, paviments de carreteres, implantació d’energies renovables.

Cooperació nacional i local:

  • Projectes de rehabilitació i restauració.
  • Gestió del patrimoni públic.